خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Duplicate entry '0' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_postmeta` (`post_id`, `meta_key`, `meta_value`) VALUES (1611, '_elementor_css', 'a:5:{s:4:\"time\";i:1563283239;s:5:\"fonts\";a:0:{}s:5:\"icons\";a:0:{}s:6:\"status\";s:4:\"file\";i:0;s:0:\"\";}')

                 ویزای مجارستان و اسلوانی

 

✅ 1,100€ / ویزای فوری
✅ ضمانت بازگشت ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان
✅ ورود به سفارت هر ماه با توجه به رهرو گروهی هتل
✅ ۲۱ روز زمان برای دریافت ویزا
✅ ۵ الی ۱۰ شب اقامت در هتل ۴ ستاره
✅ امکان دریافت ویزای مولتی ۹۰ روزه اروپا بعد از این ویزا

اعتبار بالای تراول هیستوری برای افرادی که تمایل به اخذ ویزای کانادا را دارند
امکان گرفتن ویزای مولتی اروپا از طریق موسسه بین المللی ویزاکلیک

                 ویزای ژاپن

 

✅ 2,500€ / ویزای فوری
✅ ضمانت بازگشت ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ میلیون تومان
✅ ۱۰ روز زمان برای دریافت ویزا
✅ ۳۰ روز اقامت
✅ ۹۰ روز اعتبار

اعتبار بالای تراول هیستوری برای افرادی که به دنبال ویزای کانادا هستند
امکان تبدیل به ویزای کاری از طریق موسسه بین المللی ویزاکلیک

                 ویزای کانادا

 

✅ 1,000€ / ویزای فوری
✅ تا آخر اردیبهشت به مناسبت هفته کارگر
✅ ورود به سفارت جهت انگشت نگاری ۱۰ روز کاری
✅ ۶۰ روز زمان برای دریافت ویزا
✅ دریافت ویزای مولتی ۵ ساله کانادا
✅ بدون نیاز به تراول هیستوری

امکان تبدیل ویزای مولتی توریستی به ویزای کاری یا تحصیلی از طریق موسسه بین المللی ویزاکلیک

                 ویزای کاری کانادا

 

✅ 5,000€
✅ دریافت دعوتنامه کاری از کارفرما
✅ 500€ هزینه ارسال مدارک جهت اخذ ویزا
✅ ورود به سفارت جهت انگشت نگاری ۱۰ روز کاری
✅ ۴۵ روز زمان برای دریافت ویزا
✅ دریافت ویزای کاری ۱ ساله کانادا
✅ بدون نیاز به تراول هیستوری

امکان تبدیل ویزای کاری به ویزای تحصیلی از طریق موسسه بین المللی ویزاکلیک

Switch to light style Switch to dark style
WhatsApp chat